❞ گاهی خوب است زندگی را سخت بگیریم، همیشه از جاهای کم ارتفاع تر حصار نپریم، برای همین سعی می کردم برای فرزندانم توضیح دهم دلیل نوشتن درباره ی سکوت این است: دشوار بتوان قدر و منزلت سکوت را فهمید، دشوارتر از سروصدا، و این که سکوت امر مهمی در زندگی است.

چرا راه می رویم؟ از کجا و به کجا می رویم؟ هر کسی برای خودش جوابی دارد. حتی وقتی من و شما شانه به شانه راه بسپاریم، هر کداممان تجربه ای متفاوت از راه رفتن کسب می کنیم. کفش هایم را که می پوشم و افکارم را رها می کنم، تنها از یک چیز مطمئنم، گام از پس گامی دیگر برداشتن از مهمترین کار های دنیا است. برویم قدم بزنیم. ❝

کتاب: پیاده روی و سکوت ، در زمانه ی هیاهو
نویسنده: ارلینگ کاگه
ترجمه: شادی نیک رفعت
انتشارات: گمان
تعداد صفحات: ۲۲۲
📖 درباره کتاب:
این کتاب ها فلسفه را ساده نمی کنند بلکه از ابهت هراس آور فلسفه می کاهند. خواننده ممکن است خواندن این کتاب ها را به امید یافتن پاسخ های روشن آغاز کند: پاسخی برای مسئله ی تنهایی اش، چرایی مرگ، منشأ ملال و دل زدگی... اما انتظار اینکه کتابی یا کسی در چند صفحه یا فلان تعداد نکته به ما بگوید چطور زندگی کنیم و چگونه خوشبخت شویم، در واقع یک جور انکار مسئولیت شخصی انسان است. پاسخی قطعی و ابدی که مناسب حال همه کس باشد وجود ندارد. کتاب هایی که چنین مدعاهایی دارند قطعا فریبکارند. کتاب های این مجموعه نسخه نمی پیچند و سیاهه ای از اعمال نیک و بد پیش روی شما نمی گذارند؛ بلکه می خواهند به فهم بهتر زندگی و پرسش ها و تجربه هایمان کمک کنند، چراغی بیفروزند تا در این اتاق تاریک زندگی و در لحظات دشوار، درکمان از پرسش های بی پایان انسانی روشن تر شود، بدانیم فیلسوفان و حکیمان جهان به این پرسش ها چطور فکر کرده اند؛ تا با فهم دقیق تر رو دیدی بازتر بتوانیم در زندگی مان تصمیم بگیریم، مسئولیت تصمیممان را شجاعانه برعهده بگیریم و با عواقب تصمیم هایمان آگاهانه روبرو شویم.

هزاران سال است آدم هایی که دور از بقیه زندگی کرده اند -راهبانی که بر قله ی کوه زیسته اند، تارکان دنیا، دریانوردان، چوپانان یا مکتشفان که همیشه در سفرند- به این باور رسیده اند که کلید اسرار و کشف رموز زندگی در سکوت به دست می آید.
نکته همین جاست. حسابی دریانوردی می کنید، اما در راه برگشت ممکن است بفهمید آنچه در پی اش بوده اید در درون خودتان است.
بتهوون، همان طور که همه می دانند، آخر سر کاملا ناشنوا شد. این تحول اصالتی عمیق و روحی آزادمنش در وجودش پروراند. سمفونی نهم را فقط با صداهایی که در سرش خانه کرده بود نوشت و رهبری کرد.