❞ به رغم این یافته های گوناگون، چنین می نماید که در پی مرگ همسر نشانه هایی مانند سر درد، لرزش، گیجی، تپش قلب و علایم بدکارکردن دستگاه گوارشی افزایش می یابد. اما بیماریهایی خاص مانند تنگی نفس، مرض قند با سرطان افزایش نمی یابد. کسانی نظر داده اند که وقتی فرد متوجه حسهای جسمانی افسردگی می شود، این نشانه های کاهش سلامت می تواند بر و وجود تألم باشد.۲ افزون بر این، به تأثیر فقدان بر عملکرد فیزیولوژیک در نتیجه تغییر در واکنشهای دفاعی بدن نیز توجه فزاینده ای شده است.

در بررسی نتایج ماتم بر سلامتی پابلو په ماتم پنهانی با آنچه گاه بیماری تقلیدی خوانده می شود، توجه کرد. باز مانده ممکن است نشانگانی شبیه آنچه پیش از مرگ عزیز از دست رفته در او دیده شد از خود بروز دهد. جا دارد پزشکان معالج ماتم دیدگانی که علایم جیمی در آنها دیده می شود اطلاعاتی درباره نشانگان بیماری متوفی به دست بیاورند و امکان قرار گرفتن اختلالهای بیمار در این دسته را بررسی کنند. در فصل ۴ به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت. ❝

کتاب: رنج و التیام
نویسنده: ج ویلیام وردن
ترجمه: محمد قائد
انتشارات: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: ۳۲۰
📖 درباره کتاب:
دریافت کننده جایزه "گروه کار بین المللی مرگ" ، برنده ی جایزه ی "مرگ و شجاعت هرمان فیفل".
دکتر وردن نسخه چهارم کتابی که به شدت منتظرش بودند یعنی رنج و التیام را ارائه می دهد.. نسخه های قبلی که به 12 زبان ترجمه شده بود ، به دلیل برخورد حساس ، بینشگرانه و کاربردی خود در زمینه مشاوره غم ، مورد تحسین جهانی قرار گرفتند. در این ویرایش چهارم به روز شده و تجدید نظر شده ، دکتر وردن آخرین تفکر خود را در مورد داغدیدگی که بر اساس از تحقیقات گسترده و کارهای بالینی است با بهترین ادبیات ارائه می دهد.
ویژگی های کلیدی:
• مدل "وظیفه" اصلاح شده است تا بتواند یافته های جدید تفکر و تحقیق در این زمینه را شامل شود ، از جمله ساخت معنا ، انعطاف پذیری و پیوندهای مداوم.
• یک فصل جدید در مورد واسط های عزاداری که به پزشکان کمک می کند تا درک کنند که تفاوت های فردی در سازگاری با مرگ یکی از عزیزان چیست.
• به مجادله های اخیر در این زمینه می پردازد از جمله بهترین راه برای درک کردن سوگ پیچیده و اثربخشی مشاوره و درمان غم و اندوه
• تمایز حیاتی بین اندوه و آسیب را ارائه می دهد ، و روشهای مختلف مداخله و درمان را برای هر یک برجسته می کند
این متن که به طور جامع و کاملا سازمان یافته ، برای درمانگرانی که تازه شروع به کار در این زمینه می کنند و همچنین پزشکان باتجربه کتابی بسیار مفید است.