برای بستن ESC را بزنید

مرگ در می زند

جنی، آبجیم، تبهکار کثیفی بود. اون واسه خاطر پول زن یه مرتیکه بی شعور شد و به مدت سی سال هر روز و هر ساعت اونو می چاپید. هر جور که می خواین حساب کنین، حتی از لحاظ حرفه ای این کثیف ترین شیوه دزدیه.

ریگ روان

 با سوتومو یاماگوچی یاماگوچی بیشتر از هر انسان دیگری احساس نزدیکی می کنم، بدبخت بدشانسی که یک سفر کاری رفت به هیروشیما درست موقعی که بمب اتمی منفجر شد و بعد برگشت به ناگازاکی و به محض رسیدنش بمب دوم افتاد.

جانورنامه

 طرز آب خوردن فیل هم حکایتی است، خرطومش را توی آب می‌کند، آب را بالا می‌کشد، بعد آن را با همهٔ داروندارش توی دهنش خالی می‌کند، که صد رحمت به خوک. البته نمی‌گویم خوک هم این‌طور آب می‌خورد، منظورم بی‌قباحتی کار فیل است!