برای بستن ESC را بزنید

پلیس حافظه

 هر بار که چیزی ناپدید می‌شه، جزیره تکون می‌خوره. مردم دسته دسته تو خیابون‌ها جمع می‌شن و راجع به خاطرات‌شون دربارهٔ اون چیزِ از دست رفته حرف می‌زنن. همه غمگین و پشیمون می‌شیم و سعی می‌کنیم به همدیگه دلداری بدیم.

قطار ساعت 4:50 از پدینگتون

تنها کسانی که از ناهار و دست پخت عالی لوسی تعریف کردند، آن دو پسر و سدریک کراکن تورپ بودند. ظاهرا شرایطی که سبب شده بود تا سدریک از خارج به لندن بیاید، به هیچ وجه تاثیری بر رفتار و روحیه او نگذاشته و تغییری در آن‌ها به وجود نیاورده بود.