برای بستن ESC را بزنید

کیمیاگر

مرد خوشبخت، مردی است که خدا را در خود ببیند و در خود بجوید همان‌طور که کیمیاگر گفته است، خوشبختی می‌تواند حتی در یک دانه ناچیز ماسه صحرا هم دیده شود، چون یک دانه ماسه هم گویای لحظه‌ای از آفرینش است، و کائنات برای پیدایش آن میلیون‌ها سال وقت گذاشته‌اند. 

فرهنگ اگزیستانسیالیسم

همانطور که گفته شد اگزیستانسیالیسم پیوندی تنگاتنگ با شیوه های ادبی بیان داشت، به شیوه ای که شاید بعد از گفتگوهای افلاطون همتایی نداشته و از این نظر به شدت مورد مخالفت فیلسوفان انگلیسی-آمریکایی دوران خودش بود.

کیمیاگر

جوان چوپان، ناامید از خانه‌ی آن پیرزن خارج شد و با خود عهد کرد که دیگر هرگز به خواب‌ها اهمیتی ندهد. همچنین به خاطر آورد که باید در طول روز به چند کار برسد؛ به دکان بقالی رفته و مقداری مواد غذایی خریداری کند. 

کیمیاگر

هرکس در پی رویایی است و رویاها شبیه یکدیگر نیستند. زمانی که واقعا خواستار چیزی هستی، باید بدانی که این خواسته در ضمیر جهان متولد شده است و تو، فقط مامور انجام دادنش بر روی زمین هستی.

ذن، گوشت و استخوان

کلمهٔ ژاپنی ذن -«چ-ان» در چین، «دیانا» در سانسکریت - به معنای مراقبه است. هدف ذن این است که از طریق مراقبه آن چیزی را درک کند که بودا کرد - آزادی ذهن انسان. ذن معمولا تحت راهنمایی‌ خصوصی یک استاد، روش جستجوگری در خود ارائه می‌کند.