برای بستن ESC را بزنید

هنر دستیابی به تمرکز

 اکثر سیستم‌های بهره‌وری اشتباه می‌کنند. سریع سراغ این می‌روند که بهتان چگونه بهتر یا سریع‌تر کارکردن را نشان دهند، اما هیچ‌وقت توقف نمی‌کنند تا بپرسند چرا؟ هدف بهره‌وری چیست؟ این سؤال را به شکل‌های مختلفی می‌توان پاسخ داد.

بی‌باک شدن در عشق، کار و زندگی

 در ورای لحظات اصلی ترس در زندگی ما، اوقات دیگری هم وجود دارد که باطن حقیقی خود را برای موافق بودن، تأیید شدن و یا به زبان ساده خوب بودن فدا می‌کنیم، زیرا برخلاف همه پیشرفت‌هایمان، هنوز هم زنان مفید و اهل همکاری، کسانی که دردسرساز نیستند، ارزش زیادی دارند.

نامحدود

«چقدر احمقم.» «متوجه نمیشم.» «من خنگ تر از اونم که چیزی یاد بگیرم.» این جملات در دوران کودکی و بلوغ ورد زبان من بودند. روزی نبود که به خودم نگویم احمق و گندذهن هستم و هرگز چیزی یاد نخواهم گرفت و در زندگی آینده ام هیچ نخواهم داشت.