برای بستن ESC را بزنید

هوای او

 دربارهٔ «تریستن کول» به من هشدار داده بودند.
مردم می‌گفتند: ازش فاصله بگیر… بی‌رحمه… سرده… داغونه. ساده است که مردی را از روی گذشته‌اش قضاوت کنی، که به تریستن نگاه کنی و یک هیولا ببینی.