برای بستن ESC را بزنید

ایلان ماسک

اگرچه به‌نظر می‌رسد مدیران حاضر در سیلیکون‌ولی بسیار پیچیده فکر و عمل می‌کنند اما ایلان ماسک ایده‌های در ظاهر تخیلی‌اش را به‌سادگی عنوان می‌کند و برای رسیدن به آن‌ها روش‌های غیرمعمولی را برمی‌گزیند.

شب های روشن

وای که چقدر شادی و شیرین‌کامی انسان را خوشرو و زیبا می‌کند. عشق در دل می‌جوشد و آدم می‌خواهد که هرچه در دل دارد در دل دیگری خالی کند. می‌خواهد همه شادمان باشند، همه بخندند، و این شادی بسیار مسری است. 

تختخوابت را مرتب کن

هیچ‌یک از ما از لحظات دردناک زندگی در امان نیستیم. مثل آن قایق پارویی کوچک که اساس تمرینات دوره‌ی نیروی دریایی ما بود، لازم است که همه‌ی ما گروهی از افراد خوب و درست را برای رسیدن به مقصد زندگی در کنار خود داشته باشیم.

کتابخانه نیمه شب

هر زندگی میلیون ها تصمیم رو شامل می شه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ هستن و بعضی کوچیک. اما هر بار که تصمیمی گرفته می شه، نتیجه تغییر می کنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه ی خودش موجب تغییرات دیگه ای می شه. این کتاب ها دریچه ای هستن به تمام زندگی هایی که تو می تونستی تجربه کنی.