برای بستن ESC را بزنید

مرگ در می زند

جنی، آبجیم، تبهکار کثیفی بود. اون واسه خاطر پول زن یه مرتیکه بی شعور شد و به مدت سی سال هر روز و هر ساعت اونو می چاپید. هر جور که می خواین حساب کنین، حتی از لحاظ حرفه ای این کثیف ترین شیوه دزدیه.

پیش از آنکه بمیرم

 این خیلی باعث تعجبمه که چقدر راحت همه چیز عوض می شه، چقدر آسونه که از همون مسیر همیشگی شروع کنی و از جای تازه ای سر در بیاری. فقط یه قدم اشتباه یه مکث، یه راه انحرافی کافیه تا عاقبت دوستای جدید پیدا کنین، یا یه اتفاق بد بیفته، یا رابطه تون به فنا بره. 

مغازه خودکشی

زندگی همینه که هست. اگه سخت بگیری، اونم به‌ت سخت می‌گذرونه. این ماییم که به‌ش ارزش می‌دیم. با همه‌ی کمبودهایی که این دنیا داره، زیبایی‌های خودش رو هم داره. نباید از زندگی زیاد انتظار داشته باشیم. نمی‌شه باهاش جنگید! بهتر اینه که نیمه‌ی پر لیوان رو ببینیم.