برای بستن ESC را بزنید

رودین

پیرمرد باز هم جوابی نداد و فقط تعظیمی کرد الکساندرا پاولوونا وقتی خود را در هوای آزاد یافت، نفس راحتی کشید، چترش را باز کرد و می خواست به منزل برود که ناگهان از پشت کنج کلبه درشکه کورسی کوتاهی پیدا شد.

اگنس گری

سرگذشت‌های واقعی همه گنجینه پند و عبرت‌اند، منتها در بعضی از سرگذشت‌ها پیدا کردن این گنجینه خیلی زحمت دارد و تازه پیدا هم که می‌شود، نتیجه آنقدر خالی و ناچیز از کار در می‌آید که آدم می‌بیند اصلاً به زحمتش نمی‌ارزد، من صلاحیت ندارم که بگویم سرگذشت من از این نوع است یا نه.

یک عضو غیر وابسته

 در عرض یک دقیقه می توانی از چیزی کاملا شیفته و از خود بیخود شوی چنان که حاضری همه چیز خودت را فدایش کنی اما بعد وقتی کمی زمان می گذرد یا چشم انداز کمی تغییر می کند و ناگهان جا می خوری از این که شدت و گیرایی آن محو می شود.