برای بستن ESC را بزنید

خالکوب آشوویتس

لالی دارد خیلی لفتش می دهد. خالکوبی مردها به کنار، آسیب رساندن به تن دختران جوان هولناک است. لالی یک لحظه سرش را بلند می کند و نگاهی سریع می اندازد، مردی با کت سفیدرنگ را می بیند که آرام صف دختران را بالا می آید. 

پرورش فرزند با داستان های سازنده

جونیچی اِندوا در شهر سایتاما، ژاپن، حدود ۳۲ کیلومتری شمال توکیو بزرگ شد. مانند هر دانش‌آموز دیگری، وقتی وارد پایه اول دبیرستان اوهارا شد، تشویق شد تا به یکی از باشگاه‌های فوق‌برنامه داخل دبیرستان بپیوندد.

لیدی ال

یادت باشد دخترم... تو سر دو بی اعتنایی... دست یافتنی نیستی... همیشه دور از دسترس باقی می‌مانی... الهه‌ای هستی که به تنهایی در المپ خودت نشسته‌اس ... هیچ کس نباید پیشت به خود جرأت و جسارت بدهد... فقط باید از دور ترا ببینند و به احترام ستایشت کنند... 

سووشون

گریه نکن خواهرم. در خانه ات درختی خواهد رویید و درخت هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت. و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید: در راه که می آمدی سحر را ندیدی!